Czy masz ukończone
18 lat?

Strona przeznaczona jest dla osób, które zgodnie z prawem mogą spożywać napoje alkoholowe.

cookies decor cookies decor cookies decor cookies decor cookies decor cookies decor cookies decor cookies decor

Kontakt
biznesowy

Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 48
87-100 Toruń
kontakt@henkell-freixenet.pl

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 24.300.000 zł
KRS 0000060202
NIP 879-016-72-17

www.henkell-freixenet.pl
nalewka wiśniowa
top right decor top left decor bottom right decor bottom left decor top right decor top left decor bottom right decor bottom left decor